Välkommen till Coys lilla hotell

                 i Hua hin

 Soi 116/3 (södra infarten till Hua hin)

  apberget finns ca 1 km från oss.

 

 

Vill du stanna i Thailand mer än 3 månader så kolla först om du uppfyller något av kraven för att få visum  =   www.allavisum.se/thailand  

 googla bara det namnet

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 13 01 19